კითხვარი – კეთილდღეობის სფეროები

კითხვარი – კეთილდღეობის სფეროები

 

შეავსეთ კითხვარი და შეაფასეთ თქვენი კეთილდღეობის დონე ფიზიკური, ემოციური, სოციალური, პროფესიული, გარემოებრივი, ინტელექტუალური, ფინანსური და სულიერი კეთილდღეობის სფეროებში.

  1. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ თითო ფრაზა და X -ით მონიშნოთ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ამ ფრაზას თქვენი ამჟამინდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე.
  2. თითო სფეროს ბოლოს დაფიქრდით, ამჟამად რამდენად კმაყოფილები ხართ მთლიანობაში თქვენი ცხოვრების ამ სფეროთი და მონიშნეთ შესაბამისი რიცხვი.
  3. დაფიქრდით, კონკრეტულად რა ასპექტით ხართ უკმაყოფილო და შესაბამისად, სად შეიძლება მიმართოთ თქვენი დრო და ენერგია.

 

1. ფიზიკური კეთილდღეობა

 

2. ემოციური/მენტალური კეთილდღეობა

 

3. სოციალური კეთილდღეობა

 

4. ინტელექტუალური კეთილდღეობა

 

5. პროფესიული კეთილდღეობა

 

6. გარემოებრივი კეთილდღეობა

 

7. ფინანსური კეთილდღეობა

 

8. სულიერი კეთილდღეობა

სასურველიაპერიოდულად თავიდან შეავსოთ კითხვარირომ თვალი ადევნოთ თქვენს ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებებს.

 

ავტორი: მარიამ რუსიშვილი

The post კითხვარი – კეთილდღეობის სფეროები appeared first on Bloomin.


YOUR CART (0)

No Products in the Cart